Kontakt
Ukończono 0%

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE BISRTO BRAKS I SZYBU BOŃCZYK W MYSŁOWICACH

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie świadomości klientów obiektów marki Braks i Szybu Bończyk, w zakresie realizowanej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej pt. „Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa na przykładzie Bistro Braks i Szybu Bończyk”.
1. Jak często korzysta Pan/i z usług Bistro Braks i Szybu Bończyk?
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Raz w roku
2. Z usług którego lokalu korzysta Pan/i częściej?
Bistro Braks
Szyb Bończyk
3. Proszę zaznaczyć jak ocenia Pan/i ogólne wrażenie jakie wywarły na Państwu lokale Bistro Braks i Szyb Bończyk?
(1-bardzo złe, 2-złe, 3-przeciętnie, 4-dobre, 5-bardzo dobre)
12345
Bistro Braks:
Szyb Bończyk:
4. Co jest dla Pana/i ważne podczas korzystania z usług w lokalach gastronomicznych?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Uprzejmość i kultura obsługi
Jakość oferowanych usług gastronomicznych
Cena świadczonych usług gastronomicznych
Szybkość realizacji usługi gastronomicznych
Jakoś oferowanych usług dodatkowych
Cena świadczonych usług dodatkowych
Atmosfera w lokalu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .